Súlyozott tanulmányi átlagszámítás

Tárgy neve Kredit Érdemjegy

Eredmény

Súlyozott tanulmányi átlag: [N/A]